تا چه مدتی میتوانم از حساب آزمایشی استفاده کنم؟

حساب آزمایشی تاریخ انقضا ندارد، بنابراین تا زمانی که تمایل داشته باشید میتوانید استفاده کنید. هر حساب آزمایشی که برای ۹۰ روز (از تاریخ آخرین ورود) غیرفعال بوده باشد بسته خواهد شد.

به صورت آزمایشی شروع کنید

ایجاد حساب
×

Search